Wspomnienia

Wspomnienia   Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia

Witamy w nowej odsłonie strony

ze wspomnieniami mieszańców

Gminy Suchy Dąb

Celem przystąpienia do Programu grantowego Rzeczpospolita Internetowa w gminie Suchy Dąb zawiązała się Lokalna Grupa Działania (LGD), która w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej opracowała projekt pn. „Od przeszłości do teraźniejszości” i wystąpiła z wnioskiem o przyznanie grantów na realizację przedmiotowego projektu.

Wniosek uzyskał akceptację Wójta Gminy. Został wysoko oceniony przez Komisję Konkursową. Organizatorem Programu Rzeczpospolita Internetowa jest Fundacja Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP.

Projekt ma na celu:
1. Spisanie historii mówionej, ocalenie od zapomnienia przeżyć ludzi, których los rzucił po drugiej wojnie światowej na ziemie gminy Suchy Dąb.
2. Publikacja wspomnień na stworzonej stronie WWW Gminnej Biblioteki oraz w gazetce lokalnej wydawanej cyklicznie w odstępach miesięcznych.
3. Integracja pokoleń poprzez przeprowadzenie rozmów, wywiadów, zbieranie materiałów w postaci starych fotografii ich obróbka i publikacja, co przyczyni się niewątpliwie do nauki obsługi sprzętu elektronicznego.

Projekt realizowany był w okresie od 10.09.2007 r. do 31.03.2008 r.

Podkategorie