Fotografie ze zbiorów rodzinnych Lecha Czapskiego

 

Dom, w którym zamieszkała rodzina p. Czapskich po wojnie (przebudowany)
Wcześniej mieszkała rodzina pp RiemanDanuta Wierzchoń i Roman Czapski
koło swojego domu
Siedzi p. Danuta Wierzchoń
obok
krawiec, Anna Czapska
z  tyłu Roman Czapski
 


Tadeusz Czapski przed domem w Osicach Roman i Tadeusz Czapscy przy traktorzeOsice - obecnie koło domu państwa K.K.Marcinkiewicz
(na zdjęciu córka właściciela p. Derks rok 1943)

  Już nie istniejąca obora koło domu
p. Lecha Czapskiego


Dom, który był za obecnym domem państwa Majewskich
(droga Osice-Suchy Dąb)


Śp. Lech Czapski zmarł 19 stycznia 2021 r.