Witamy na stronie

ze wspomnieniami mieszańców

Gminy Suchy Dąb

Celem przystąpienia do Programu grantowego Rzeczpospolita Internetowa w gminie Suchy Dąb zawiązała się Lokalna Grupa Działania (LGD), która w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej opracowała projekt pn. „Od przeszłości do teraźniejszości” i wystąpiła z wnioskiem o przyznanie grantów na realizację przedmiotowego projektu.

Wniosek uzyskał akceptację Wójta Gminy. Został wysoko oceniony przez Komisję Konkursową. Organizatorem Programu Rzeczpospolita Internetowa jest Fundacja Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP.

Projekt ma na celu:
1. Spisanie historii mówionej, ocalenie od zapomnienia przeżyć ludzi, których los rzucił po drugiej wojnie światowej na ziemie gminy Suchy Dąb.
2. Publikacja wspomnień na stworzonej stronie WWW Gminnej Biblioteki oraz w gazetce lokalnej wydawanej cyklicznie w odstępach miesięcznych.
3. Integracja pokoleń poprzez przeprowadzenie rozmów, wywiadów, zbieranie materiałów w postaci starych fotografii ich obróbka i publikacja, co przyczyni się niewątpliwie do nauki obsługi sprzętu elektronicznego.

Projekt realizowany był w okresie od 10.09.2007 r. do 31.03.2008 r.